אין מוצרים בסל הקניות שלך
Filters
חיפוש
Close

תקנון שימוש באתר

מבוא

  1.1.        אתר רשבל הידוע בכתובת  http://www.rashbel.com/ (להלן: "האתר" ו/או "אתר רשבל") הינו אתר המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר הנה חברת רשבל שיווק (1996) בע"מ, ח.פ. 512286360 שמשרדה הרשום ברח' אלנבי 83 בת"א ( להלן:"רשבל" או "החברה").

1.2.        המכירות באתר מנוהלות על-ידי החברה.

1.3.        פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

1.4.        כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.5.        לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנהsales@rashbel.com  או טלפונית בטל' 03-6292433.

1.6.        שעות הפעילות של מחלקת שרות הלקוחות של החברה הינם כדלקמן:

בימים א'-ה' בין השעות 8:30-17:00.

כתובת משרדי החברה: אלנבי 83, תל אביב.

1.7.        לצורך תקנון זה, "משתמש" ו/או "לקוח"- כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים הנ"ל:

                    המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני תקפה (E-MAIL).

                    המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף.

           ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

    כללי

2.1. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

2.2. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני ששני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.4. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו כפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

3.1. גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

3.2. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

 אופן הרכישה באתר

4.1. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר יהיה על כל משתתף להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר.

4.2. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לחברה לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

4.3. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של החברה.

4.4. עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.

4.5. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

4.6. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.  

4.7.   סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על המשתתף יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

4.8. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

4.9. על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

4.10. החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

4.11. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

4.12. כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר.

4.13. התוספות הניתנות כאופציה בחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר אינם נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה של מכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא.

4.14. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, וזאת במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל הזמנתו ותושב לו התמורה אשר שילם עבור המוצר, ללא דמי ביטול.

4.15. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר ומידות המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחיבות את החברה.

    מחירים

5.1. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

5.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מובהר כי לאחר קבלת אישור החברה לעסקה לא ישונה המחיר ביחס לאותה הזמנה.

5.3. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

5.4. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי החברה, תהא החברה רשאית לבטל את העיסקה ובמקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר.

5.5. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים מע"מ.

    אספקה

6.1. מועד אספקת המוצרים המפורט בדף המשלוח והאספקה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

6.2. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י החברה, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי החברה.

6.3.החברה לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

6.4. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה.

6.5. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם החברה, הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים או מנקודת איסוף שקבעה החברה.

6.6. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

         שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

7.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

7.2. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

7.3. החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

7.4. החברה מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

7.5. בשום מקרה לא מעבירה החברה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

              פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

              שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

              פרטי ההזמנה המלאים מועברים לספק החיצוני הרלוונטי.

 ביטולים

8.1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.2. ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-6292433. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

8.3. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

8.4. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט למשרדנו בכתובת: אלנבי 83, תל אביב.

8.5. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

8.6. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר למשרדנו בכתובת: אלנבי 83, תל אביב.

8.7.  בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של רשבל בדוא"ל sales@rashbel.com או בטלפון 03-6292433.

8.8.  בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף להחזרת המוצר ל אלנבי 83, תל אביב. בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בכתובת: אלנבי 83, תל אביב, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשבל, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

8.9. יובהר כי לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצרים שהינם חומרי גלם (כגון: פחים, חוטים, צינורות וחומרי הלחמה) ושרשראות.

ביטול מכירה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר

9.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות חשמל, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

9.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכירה פומבית ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

9.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל מכירה, בכל מקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים הזינו פרטים לא נכונים ו/או מנסים או ניסו לחבל במזיד במכירה ו/או במקרה בו נודע לחברה לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של החברה לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

9.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונה המוצר / שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה  לבטל את הרכישה הספציפית.

שונות

10.1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

10.2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה  מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

התאמות מחירים

בעוד שהחברה משתדלת כל הזמן לספק מידע על מחירים מדויקים, עדיין עלולות להתרחש שגיאות בתמחור או בטיפוגרפיה ביחס למוצרים או לשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ביחס למוצרים ושירותים כאמור ללא הודעה מוקדמת לפני או לאחר קבלת אישור הזמנה. טעויות לא מכוונות במחירים המפורסמים אינם מחייבים את החברה או את אתר זה, והם עשויים להשתנות על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא. במידה ומוצר או שירות או כל עסקה אחרת המתבצעת באמצעות אתר זה רשומים במחיר לא נכון עקב שגיאת תמחור, תהיה לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסרב או לבטל כל הזמנות שהוצבו. עבור מוצר או שירות כזה. במידה ומוצר או שירות מתומחרים באופן שגוי, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, ליצור איתך קשר לקבלת הוראות או לבטל את הזמנתך ולהודיע ​​לך על ביטול כזה, והובהר כי לחברה לא יהיו כל התחייבויות נוספות כלפיך. בכבוד לכך.

 *ט.ל.ח.